Edukacja i rehabilitacja

Informacja z 23 października COVID19

Uwaga!

(Aktualizacja: 23.10.2020 g.18.00)

Nasz Ośrodek w dalszym ciągu pracuje w tradycyjny sposób, czyli stacjonarnie.
Internat czynny jest w niedzielę 25.10.2020 od godz. 16.00 (inaczej niż wcześniej).
Jednocześnie przypominamy naszym wychowankom oraz ich rodzicom i opiekunom o konieczności przestrzegania rygorystycznych obostrzeń sanitarnych i epidemiologicznych na terenie placówki!