4te
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 religia-1/1 #RE3 Sala 46 wos BZ Sala45   j.polski BZ Sala31 fizyka #F1 Sala48
2 8:50- 9:35 historia #H1 Sala33 matematyka #M1 Sala45 r_geografia #GR1 Sala48 wf-1/1 #D4 Sala gimnastyczna religia-1/1 #RE3 Sala 46
3 9:45-10:30 T plan. kam. #PK1 Sala35 matematyka #M1 Sala45 geografia #G1 Sala48 wf-1/1 #D4 Sala gimnastyczna r_geografia #GR1 Sala48
4 10:45-11:30 T plan. kam. #PK1 Sala35 zaj. wych. #ZW1 Sala40 j.angielski JL Sala41 matematyka #M1 Sala45 T analiza #AS1 Sala22
5 11:35-12:20 T plan. kam. #PK1 Sala35 j.niemiecki SZ Sala45 j.angielski JL Sala41 T j. ang r. #JZ1 Sala22 T analiza #AS1 Sala22
6 12:25-13:10 wf-1/1 #D4 Basen T analiza #AS1 Sala35 j.polski BZ Sala31 P zarządzan AN Sala22 P zarządzan AN Sala35
7 13:15-14:00 chemia #CH1 Sala37 biologia #BI1 Sala37 j.polski BZ Sala31 P zarządzan AN Sala22 P zarządzan AN Sala35
8 14:10-14:55 j.angielski JL Sala43     P zarządzan AN Sala22 P zarządzan AN Sala35
Obowiązuje od: 6 listopada 2023r.
Drukuj plan
wygenerowano 07.11.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum