Edukacja i rehabilitacja
Rada Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Przemyślu

Numer konta bankowego: 
34 8642 1155 2015 1505 8579 0001