Edukacja i rehabilitacja

Pracownia Biofeedback

W ramach projektu EFS: Zalogowani do życia w sosw3 powstała pracownia Biofeedback.
Również w ramach projektu pracownicy ośrodka uzyskali certyfikaty pozwalające na korzystanie z pracowni.
Pracownia jest wykorzystywana w 100%