Edukacja i rehabilitacja

Psycholog i pedagog szkolny

Publikacje psychologa i pedagoga szkolnego.Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy w szczególności:

1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Okiem psychologa szkolnego.
Czym zajmuje się psycholog szkolny?

Psycholog szkolny to osoba, która zajmuje się udzielaniem wsparcia psychologicznego uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Mogą się do niego zgłosić wszystkie osoby tworzące szkolną społeczność, które zmagają się z różnego rodzaju trudnościami emocjonalnymi, związanymi z funkcjonowaniem w grupie społecznej czy nauką szkolną. Prowadzi on indywidualne lub grupowe zajęcia o charakterze terapeutycznym lub rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne. Spotkania z uczniami mają na celu m.in. rozwój w zakresie zarządzania swoimi emocjami, asertywności, integracji a także wielu innych umiejętności społecznych będących narzędziem do radzenia sobie w codziennym życiu. Psycholog podejmuje także działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych oraz aktywnie uczestniczy w działaniach wychowawczo-profilaktycznych na terenie szkoły.

Drogi uczniu!

Zgłoś się do psychologa jeśli:

● masz jakiś problem i nie wiesz z kim możesz o nim porozmawiać lub nie wiesz jak go rozwiązać,
● stoisz przed trudnym wyborem i potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji,
● doświadczasz trudności w nauce,
● czujesz strach gdy masz iść do szkoły,
● często boli cię głowa albo brzuch chociaż jesteś zdrowy,
● czujesz się nieswojo w klasie bądź masz trudności w relacjach z rówieśnikami,
● jesteś odrzucany przez osoby z klasy/szkoły lub izolujesz się od nich,
● wpadłaś/eś w towarzystwo, które robi rzeczy, które Ci się nie podobają (uważasz, że są niewłaściwe),
● ktoś Ci dokucza, wyzywa, wyśmiewa, grozi, wymusza od Ciebie pieniądze itp.,
● masz problemy w relacjach z osobami dorosłymi (rodzicami, opiekunami, nauczycielami),
● martwisz się sytuacją w domu rodzinnym,
● ktoś z Twojego otoczenia ma problem i czujesz, że potrzebuje pomocy,
● czujesz się samotny bądź nierozumiany,
● masz problem z kontrolowaniem swoich emocji, bywasz agresywny,
● zrobiłeś coś, czego żałujesz,
● jesteś nieśmiała/ły i chcesz to zmienić,
● po prostu chcesz porozmawiać lub o coś zapytać.

Przyjdź – wspólnie spróbujemy sobie z tym poradzić!

Rozmowa może sprawić, że znajdziesz odpowiedzi na nurtujących Cię pytania. Twoje problemy nie świadczą o tym, że jesteś inna/y, gorsza/y. Trudne, nieprzyjemne emocje towarzyszą każdemu człowiekowi. Jesteś odważna/y, ponieważ potrafisz poprosić o pomoc.

Drogi rodzicu/opiekunie!
Przyjdź na konsultację do psychologa jeśli:

● martwi Cię zachowanie Twojego dziecka,
● chcesz dowiedzieć się jak pracować ze swoim dzieckiem w domu,
● niepokoją Cię jego wyniki w nauce,
● nauczyciele zwracają uwagę, że w szkole z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego (np. ma problemy z koncentracją uwagi, ujawnia trudności w nauce, łatwo wpada w gniew, nie stosuje się do obowiązujących zasad, jest lękowe lub wycofane),
● potrzebujesz wsparcia/porady w trudnej sytuacji,
● coś dzieje się w Twojej rodzinie i boisz się, jaki to będzie miało wpływ na Twoje dziecko,
● zachowanie Twojego dziecka nagle się zmieniło, ale nie wiesz dlaczego,
● Twoje dziecko zachowało się w zaskakujący dla Ciebie sposób i chcesz się upewnić czy wszystko jest w porządku,
● Twoje dziecko jest nieśmiałe lub agresywne i chciałbyś mu pomóc to zmienić,
● chciałbyś poprawić lub pogłębić relacje ze swoim dzieckiem,
● inne.
Okiem pedagoga szkolnego.
Nie taki pedagog straszny jak go malują! Czyli ….do czego (komu) służy pedagog szkolny?
Pedagog szkolny, to ktoś kto nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa. Pedagog to osoba, która wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie, wytłumaczy np.: jak skutecznie radzić
sobie ze stresem, podpowie, jaką wybrać w życiu drogę, przestrzeże przed tym co niebezpieczne, nauczy myśleć twórczo, wytłumaczy co znaczy być asertywnym, odpowie na
nurtujące pytania. Do pedagoga szkolnego może przyjść każdy, kto ma jakiś kłopot, a nie potrafi sobie z nim poradzić. Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ! Jako pedagog pełnię w szkole rolę osoby, która pomaga uczniom, rodzicom i nauczycielom. Można się do mnie zwracać o poradę, konsultację, pomoc, radę i wsparcie w każdej sytuacji, zwłaszcza tej problemowej związanej z sytuacją wychowawczą czy edukacyjną. Pedagog szkolny to głównie tzw. szkolny rzecznik dziecka, mediator, który powinien sprawiedliwie rozwiązać wszystkie konflikty zachodzące pomiędzy uczniami, uczniem i nauczycielem a nawet dzieckiem i rodzicami. Codziennością jest przeprowadzanie mediacji pomiędzy uczniami. Konflikty niezałatwione od razu wracają ze zdwojoną siłą i urastają do spraw poważnych. Co przerwa, co lekcja, to nowe zadanie dla pedagoga.

Kiedy zwrócić się do pedagoga szkolnego?
gdy:
1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji.
4. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
5. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
6. Chciałbyś z kimś porozmawiać.
7. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
8. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
9. Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym?
Całkowitej dyskrecji, wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje, nawet jeżeli czasem
pedagog będzie cię namawiał do poszerzenia grona wtajemniczonych to decyzja będzie i tak
należała tylko do Ciebie. Życzliwej uwagi, niezależnie od tego z jaką sprawą zwrócisz się do
pedagoga. Zostaniesz bardzo uważnie wysłuchana/y.

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
- niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka;
-chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;
-masz pytania dotyczące wyników w nauce i funkcjonowania Twojego dziecka w szkole;
-potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
-masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;
- szukasz pomocy.
WAŻNE TELEFONY
116 111 – Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
800 12 00 12- Niebieska Linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
800 12 12 12- Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
16 678 79 98- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
16 678 37 94- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przemyślu
16 675-21-61- Miejski Ośrodek Pomocy S:połecznej w Przemyślu
6 678 50 54 wew. 132- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu