Edukacja i rehabilitacja

Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018TERMINY PRAKTYK WYCHOWANKÓW OŚRODKA
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Lp.

Klasa

Termin

1.         

2 P

2.10.2017r.– 27.10.2017r.

2.         

1 P

26.02.2018r.-23.03.2018r.

 


DODATKOWE DNI WOLNE

 NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Na podstawie § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3 w Przemyślu ustala w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w następujących terminach:

 

Lp.

TERMIN

UCZNIOWIE

GIMNAZJUM

LICEUM OGÓLNOKSZT.

 

TECHNIKUM

 

SZKOŁY BRANŻOWEJ,

ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

 I SZKOŁY POLICEALNEJ

1.         

18.04.2018r.

X

 

 

 

2.         

19.04.2018r.

X

 

 

 

3.         

20.04.2018r.

X

 

 

 

4.         

30.04.2018r.

X

X

X

X

5.         

  2.05.2018r.

X

X

X

X

6.         

  4.05.2018r.

X

X

X

X

7.         

  7.05.2018r.

 

X

 

 

8.         

  8.05.2018r.

 

X

 

 

9.         

  1.06.2018r.

X

X

X

X

10.     

19.06.2018r.

 

 

X

X

Razem dni wolnych:

7

6

5

5

X – dzień wolny

 

Jednocześnie informujemy o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych zorganizowanych w ww. dniach w tut. Ośrodku po wcześniejszy zgłoszeniu wychowawcy klasy. 


Terminarz uroczystości szkolnych

 NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp.

Tematyka uroczystości

Forma

Termin

1.          

Święto Ulicy Kazimierza Wielkiego

Udział w ochodach

10.09.2017r.

2.          

Rocznica 1 i 17.09.1939 roku

akademia

Wrzesień
2017r.

3.          

Dzień Edukacji Narodowej

akademia

Październik

2017 r.

4.          

Święto Niepodległości

akademia

Listopad
2017 r.

5.          

Dzień Osób Niepełnosprawnych

akademia

1 grudnia 2017r.

6.          

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

apel

13 grudnia 2017r.

7.          

Wieczór wigilijny

akademia

grudzień
2017r.

8.          

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

apel

1 marca 2018r.

9.          

Dzień Patrona

akademia, konkursy

3 marca

2018r.

10.      

Dzień samorządności

akademia, konkursy 

ustala samorząd 

11.      

Rocznica Katyńska

apel

Kwiecień 2018r.

12.      

Pożegnanie klas maturalnych

akademia

28 kwietnia

2018r.

13.      

Święto 3-go Maja

akademia

28 kwietnia
2018r.

14.      

Zakończenie roku szkolnego

akademia

23 czerwca

2018r.