Edukacja i rehabilitacja

Rehabilitacja Ruchowa

Rehabilitacja ruchowa.


Basen rehabilitacyjny na którym odbywają się:
-pływanie i ćwiczenia w wodzie,
-korekcja wad postawy,
-hydrokinezyterapia - leczenie ruchem w wodzie,
Rehabilitacja Ruchowa
Cwiczą uczniowie bez odchyleń w stanie zdrowia i rozwoju i uczniowie, którzy wymagają usprawniania w wodzie.Sala do gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w której odbywają się:
-ćwiczenia ogólnorozwojowe
-ćwiczenia specjalne korygujące określoną wadę
Rehabilitacja Ruchowa
Ćwiczą uczniowie zdolni do zajęć wf z ograniczeniami wymagający dodatkowo zajęć korekcyjnych.
Sala do kinezyterapii:
-leczenie ruchem
Ćwiczą uczniowie niezdolni do zajęć wf w szkole lecz uczestniczący w gimnastyce leczniczej.
Rehabilitacja Ruchowa
Sala do integracji sensorycznej:
Integracja sensoryczna to proces dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich zmysłów, rozpoznając je interpretując i integrując ze sobą odpowiada adekwatną reakcją.
Rehabilitacja Ruchowa
Cele terapii:
 
Terapia wpływa na sprawność dużej i małej motoryki, koncentrację uwagi, zdolności wzrokowe i słuchowe, poprawia funkcjonowanie emocjonalne, samoświadomość i samoocenę.
 
Dla uczniów z MPDZ i z autyzmem.
Rehabilitacja Ruchowa
Specjalistyczną rehabilitację zapewnia wychowankom Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, który mieści się w budynku Ośrodka, co jest dużym udogodnieniem zarówno dla uczniów jak i ich rodziców. Szkoła ściśle współpracuje z zakładem w celu optymalizacji procesu i terminarza rehabilitacji uczniów.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej zapewnia dostęp do profesjonalnego sprzętu i specjalistów z zakresu rehabilitacji.
Rehabilitacja Ruchowa
Rehabilitacja Ruchowa
Rehabilitacja Ruchowa
Rehabilitacja Ruchowa
Rehabilitacja Ruchowa