Edukacja i rehabilitacja

Biblioteka szkolna


Biblioteka czynna jest codziennie od 8.00 do 14.00
W bibliotece znajduje się 17.546 woluminów z czego 5764 stanowią podręczniki szkolne. Przy bibliotece mieści się czytelnia, która stanowi integralną część w której znajdują się 4 komputery z dostępem do internetu.

Czytelnia to miejsce w którym uczniowie spędzają czas przed i po lekcjach kozystając z zasobów biblioteki.

UWAGA !
Nasza szkoła wzięła udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 
W związku z tym zwracam się z zapytaniem o sugestie związane
z nabyciem literatury przeznaczonej dla młodzieży naszego ośrodka.

Proszę o kontakt z biblioteką szkolną .
                                                          Agnieszka Kołcz-Wardęga
Biblioteka
Obecnie mamy ponad 220 czytelników. Są to zarówno uczniowie, jak i ich rodzice oraz pracownicy szkoły.

W bibliotece odbywają się konkursy literackie, recytatorskie, oraz plastyczne. Pieczę nad biblioteką ma nauczyciel bibliotekarz Agnieszka Kołcz.