Edukacja i rehabilitacja

Zajęcia wyrównawcze

W ramach projektu uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć wyrównawczych z różnych przedmiotów.
Powyżej zajęcia z matematyki.
Zajęcia z języka angielskiego.