Edukacja i rehabilitacja

Konstytucja 3 maja

Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja mogliśmy obejrzeć ciekawą akademię.

Usłyszeliśmy wiersze oraz pieśni patriotyczne, obejrzeliśmy prezentację multimedialną.
Pamiętaj: Konstytucja 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.