Edukacja i rehabilitacja
31.08.2017 odbyło się szkolenie dla nauczycieli z zakresu stosowania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym.
Komputery użyte na zajęciach sprawiają, że lekcje są jeszcze ciekawsze.