Edukacja i rehabilitacja

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3.09.2018 rozpoczął się nowy rok szkolny!!!

Uczniowie SOSW nr 3 uroczyście powitali nowy rok szkolny 2018/2019. Podczas inauguracyjnego spotkania, które odbyło się w wyremontowanej sali gimnastycznej, pani Dyrektor mgr Barbara Jabłońska serdecznie powitała młodzież, nauczycieli i pracowników obsługi.
W murach szkoły pojawili się uczniowie, którzy będą uczyć się w:
3 klasie GIMNAZJUM,
1-3 klasie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCEGO,
3 klasie ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ (cukiernik),
1i 2 klasie SZKOLY BRANŻOWEJ (cukiernik),
1, 2 oraz 3 klasie TECHNIKUM ORGANIZACJI REKLAMY,
uczniowie SZKOLY POLICEALNEJ.
Życzymy samych szustek !!! ;-) ;-) ;-)