Edukacja i rehabilitacja

Cyfrowobezpieczni

Od września 2018r w SOSW3 trwa projekt „Cyfrowobezpieczni.pl

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego "Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia"

2 października 2018r w SOSW3 odbył się cykl szkoleń prowadzonych przez Panią Monikę Kozdraś-Grzesik. W zajęciach udział wzięli uczniowie klas: 1t, 2t, 3t, 3gim, 1c, 2c. W szkoleniu udział wzięli również nauczyciele ośrodka.