Edukacja i rehabilitacja

Debata międzyszkolna

6 lutego 2019r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyła się międzyszkolna debata pt. "Niepełnosprawność-wartość czy problem?". Głównym organizatorem debaty było II Liceum Ogólnokształcące, a uczniowie z naszego Ośrodka zostali na nią zaproszeni i trzeba przyznać że spisali się na medal.
Przedstawiciele władz miasta bacznie przysłuchiwali się debacie.


Młodzież II liceum przygotowała wydarzenie, gratulujemy sprawnej organizacji. Poruszone zostały 4 tematy, które wymienione zostały poniżej.


1 temat: Uczeń niepełnosprawny w szkole, funkcjonowanie w społeczności szkolnej (szkoły integracyjne) – teoria i rzeczywistość.


2 temat: Czy jesteśmy naprawdę empatyczni, a może nasz stosunek do niepełnosprawności to forma poprawności obywatelskiej (politycznej)?


Uczniowie II LO bardzo sprawnie poprowadzili debatę.


3 temat: Nauka i praca – czy osoba niepełnosprawna ma naprawdę szansę na spełnienie zawodowe?


W debacie udział brali też uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2


4 temat: Postrzeganie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie globalnym i lokalnym - codzienność i różne perspektywy.


Młodzież niepełnosprawna z pełnosprawną przy jednym okrągłym stole. Miło na to patrzeć.


Marta opowiadała o codziennych barierach jakie napotykają nasi wychowankowie.


Jakub podkreślał istotną rolę rodziców, ich pomoc jest często nie do przecenienia.


Bardzo mądre słowa o problemach osób niesłyszących padły z ust kolegi z SOSW2


Publiczność również dopisała.


Zapełniona była cała sala.


Nasi uczniowie złożyli podpisy pod petycją do pana prezydenta miasta, Wojciecha Bakuna.


Petycja zawierała wnioski wynikające z debaty.


Uczniowie składający petycję. Na zdjęciu główny inicjator debaty, niepełnosprawny uczeń II LO, Krzysztof Gudzelak.

Mamy nadzieję, że to spotkanie nie będzie jednorazowym wydarzeniem. Wszyscy musimy aktywnie działać na rzecz osób niepełnosprawnych.

Bardzo serdecznie dziękujemy na zaproszenie na debatę.