Edukacja i rehabilitacja

Nasi wolontariusze kwestujący w ramach IV edycji Przemyskich Pól Nadziei

Dziękujemy ;-)