Edukacja i rehabilitacja

Dzień Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia

14 października nasz Ośrodek jak co roku obchodził Dzień Edukacji Narodowej.
Z tej okazji, uczniowie przygotowali akademię.
Było bardzo wesoło :-)
Pani Dyrektor życzyła wszystkim nauczycielom samych sukcesów zawodowych. Podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za wzorową współpracę.
Po uroczystym odśpiewaniu hymnu szkoły odbyło się pasowanie na ucznia wychowanków z klas pierwszych.
W tym roku pasowaliśmy wychowanków z następujących klas:
szkoła branżowa - cukiernik,
liceum ogólnokształcące po gimnazjum,
liceum ogólnokształcące po szkole podstawowej,
technikum - reklama,
szkoła policealna - technik administracji.
Uczniowie podziękowali nauczycielom za wspólną pracę.