Edukacja i rehabilitacja
W ramach dnia otwartego gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu, Szkoły Podstawowej nr 16 z oddziałami integracyjnymi w Przemyślu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach.
Uczniowie mieli okazję poznać naszą szkołę i na własne oczy przekonać się, że jest to placówka doskonale kształcąca dzieci z trudnościami w poruszaniu się, rozmaitymi schorzeniami i niepełnosprawnościami.
W liceum ogólnokształcącym, technikum (reklama), szkole branżowej I stopnia (cukiernik), szkole policealnej (administracja) uczy się młodzież z praktycznie wszystkich części Polski.
Własny basen, bus dowożący młodzież, internat z całodobową opieką pielęgniarską, pracownię Biofeedback, windy oraz inne ułatwienia i dostosowania dla osób niepełnosprawnych, a także poradnia rehabilitacyjna znajdująca się w tym samym budynku sprawiają, że jest to miejsce doskonałe do rozwoju, rehabilitacji i kształcenia młodzieży.
Gości serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za udział w zabawie.
Naszym uczniom dziękujemy bardzo za pomoc w przygotowaniu dnia otwartego szkoły.