Edukacja i rehabilitacja

Historie [nie]zapomniane

Uczniowie Technikum reklamy ruszają z projektem "Historie [nie]zapomniane" w ramach olimpiady zwolnienizteorii.pl

Do czasu utworzenia własnej strony (prace trwają) tutaj umieszczane będą podstawowe informacje.

Zachęcamy do odwiedzenia strony FB: zwolnienizteoriiOPIS PROJEKTU

Historie [nie]zapomniane - projekt stworzony w ramach "Zwolnieni z Teorii".

Pomagamy mieszkańcom Przemyśla zachować ich wspomnienia dla przyszłych pokoleń. Przeprowadzamy digitalizację oraz renowację starych zdjęć, wzbogacamy je opisem wydarzeń.

Każdy mieszkaniec Przemyśla może oddać swoje stare negatywy bądź zdjęcia, łącznie z opisem wydarzeń, które przedstawiają. Materiały zostaną zeskanowane oraz poddane renowacji cyfrowej.

Oryginały i ich cyfrowe kopie zostaną oddane właścicielom, zaś zdjęcia wraz z opisami udostępnimy na naszej stronie internetowej, Facebooku oraz innych mediach.

W ten sposób uratujemy setki wspomnień dla następnych pokoleń.

Na zakończenie naszej akcji planujemy zorganizować wystawę pamiątkowych zdjęć

Młode pokolenie będzie mogło poznać te małe, ale dla wielu mieszkańców Przemyśla znaczące historię przodków, nie jednemu świadkowi tych wydarzeń ze wzruszenia zakręci się łza w oku.JAK TO DZIAŁA ??


Czy lata temu:

Mieszkali Państwo w Przemyślu lub okolicach?

Robili Państwo coś ciekawego?

Posiadacie Państwo zdjęcia, dokumenty, pamiątki (nawet te z pozoru mało istotne)?

Pamiętacie co na nich było?

Świetnie!!

Pomożemy zachować Państwa wspomnienia dla przyszłych pokoleń.

Jak to działa?

Należy dostarczyć materiały do sekretariatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Przemyślu ul. Kapitulna 4 w dniach pon.-pt. w godz. 9-14 (od kwietnia ruszą też punkty na terenie miasta)

Na miejscu wypełnią Państwo formularz i dodadzą opis historii przedstawionej na materiałach. Sugerujemy, aby opis historii był przygotowany szybciej w domu.

Państwa materiały zostaną zeskanowane lub sfotografowane a następnie obrobione cyfrowo.

Materiały wraz z cyfrowymi kopiami zostaną Państwu zwrócone.

Państwa historie opublikujemy w ramach naszego projektu na stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz wystawie.

Skanowanie, fotografowanie i obrabianie materiałów jest BEZPŁATNE! Działamy charytatywnie dla społeczności lokalnej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym projekcie.

Więcej informacji na:

www.historieniezapomniane.pl (w trakcie rozbudowy)

www.sosw3.edu.pl (tymczasowo, podstawowe informacje)

Facebook: historieniezapomnianeDziałamy w ramach olimpiady www.zwolnienizteorii.pl
Regulamin projektu społecznego

,,Historie [nie] zapomniane"

1. Organizator

Organizatorem projektu społecznego ,,Historie [nie]zapomniane" są uczniowie Technikum Reklamy

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3, działający w ramach ogólnopolskiej olimpiady ,,Zwolnieni z Teorii".

2. Cel projektu społecznego

Celem projektu jest:

Zachowanie wspomnień mieszkańców Przemyśla dla przyszłych pokoleń.

Przeprowadzanie digitalizacji oraz renowacji starych materiałów i wzbogacenie ich opisem wydarzeń.

Udostępnienie zdjęć wraz z opisami w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) oraz stronie internetowej.

Zorganizowanie wystawy (w zależności od sytuacji epidemiologicznej i rozwoju projektu)

3.Osoby dostarczające materiały.

Materiały może dostarczyć każda osoba, która jest ich właścicielem, posiada do nich pełne prawa majątkowe oraz autorskie, a także prawo do rozpowszechniania wizerunku osób przedstawionych na materiałach.

4.Warunki uczestnictwa.

Warunkiem uczestnictwa jest zaakceptowanie regulaminu, uzupełnienie formularza zgłoszenia materiałów, oraz ich opisu. Materiały do projektu może przesyłać jedynie osoba, która spełni wymogi wskazane w regulaminie.

5. Rodzaje dostarczanych materiałów.

Przyjmujemy następujące materiały: klisze kolorowe oraz czarno białe, negatywy i pozytywy (w tym slajdy), odbitki, wydruki. Po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami możliwe będzie dostarczenie innych materiałów.

6.Dostarczenie oraz zwrot materiałów.

Aby zgłosić materiały należy:

- dostarczyć materiały w jednym opakowaniu do punktu nadania i odbioru.

- uzupełnić formularz zgłoszenia,

- dodać opis materiałów.

Odbiór materiałów możliwy będzie w punktach nadania i odbioru, oraz innej formie ustalonej indywidualnie z organizatorami projektu.

Termin zwrotu materiałów zostanie ustalony indywidualnie z organizatorami.

7. Punkty nadania i odbioru

Stałym i głównym punktem nadania i odbioru jest sekretariat SOSW3 ul. Kapitulna 4, 37-700 Przemyśl
czynny w godz. 9-14

Dodatkowe punkty nadania i odbioru zostaną ogłoszone w zależności od rozwoju projektu. (planujemy kilka)

Materiały można nadesłać pocztą, natomiast nie gwarantujemy odsyłania ich pocztą.

Materiały można dostarczyć własnoręcznie organizatorom.

8. Odpłatność za usługę.

Usługa skanowania i retuszowania materiałów jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNA. Nasz projekt jest działalnością charytatywna, działamy dla środowiska lokalnego.

9. Publikacja materiałów

Organizator zastrzega sobie prawa do decydowania o ilości publikowanych materiałów, odrzucania materiałów, oraz sposobie i miejscu ich publikacji.

10. Odpowiedzialność materialna.

Nie ponosimy odpowiedzialności za pogorszenie się stanu materiałów, zwłaszcza w przypadkach gdy będą one znacznie uszkodzone.

KLISZE BĘDĄ MUSIAŁY ZOSTAĆ POCIĘTE W PASKI PO 5-6 SZTUK! (jest to standardowym wymogiem przy skanowaniu)

11. Dane osobowe

Dane osobowe będą przechowywane, przetwarzane i udostępniane tylko w celach organizacyjnych projektu. Wszelkie dane zostaną usunięte po całkowitym rozliczeniu projektu.

Na wniosek osoby zainteresowanej, jej dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte. W tym celu należy skontaktować się z organizatorami projektu lub awaryjnie pod nr. 531839303 (koordynator projektu).