Edukacja i rehabilitacja
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 w Przemyślu czynnie angażuje się pomoc Uchodźcom z Ukrainy.
W niesieniu pomocy wsparł nas PZU #SolidarnizUkrainą , który za pośrednictwem Drużyny Sportowej Piłki Ręcznej ORLEN Upstream SRS Przemyśl, przekazał dary dla przebywających w naszej placówce Uchodźcow, w postaci:
- pralko -suszarki
- poduszek
- poszewek na poduszki
- polarowych kocy
- klapków
- past do zębów.
Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie!