Edukacja i rehabilitacja

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych w SOSW3

Z okazji tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych, w naszym ośrodku zostało zorganizowane spotkanie edukacyjne.
Gościliśmy przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Przemyślu.
W ramach akcji tematem przewodnim "Tygodnia dla chorób zakaźnych" jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych.
Dziękujemy serdecznie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu za przekazanie naszym wychowankom cennej wiedzy.