Edukacja i rehabilitacja

#SzkołaPamięta

#SzkołaPamięta


W ramach ogólnopolskiej akcji Szkoła Pamięta 2022 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr3 w Przemyślu zorganizowano wystawę poświęconą pamięci znanych osób związanych z Przemyślem i regionem. Uczniowie wraz z opiekunami Samorządu Wychowanków i Szkolnego Koła Caritas udali się na Cmentarz Główny i Cmentarz Wojskowy w Przemyślu.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczego nr3 w Przemyślu od roku 2014 opiekuje się nagrobkiem radcy sądowego i pierwszego Prezesa Towarzystwa Dramatycznego Jana Konrada Adelmana (1883 r.). Nagrobek został posprzątany, zapalono zebrane przez uczniów Ośrodka znicze, ułożono kwiaty oraz odmówiono modlitwę.

Zapalono również znicze na grobach:
- Mariana Strońskiego - wybitnego przemyskiego malarza, grafika, projektanta i konserwatora polichromii
- ks. Jana Wojciecha Balickiego – rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, błogosławionego Kościoła katolickiego
- Orląt Przemyskich – uczniów gimnazjów którzy polegli w obronie Kresów Wschodnich w roku 1918
- żołnierzy Armii Krajowej i innych którzy oddali życie za Ojczyznę.

Ponadto uczniowie wraz z opiekunami Samorządu Wychowanków i Szkolnego Koła Caritas w ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Przemyśla i Regionu przygotowywali puszki do kwesty organizowanej na przemyskich cmentarzach, na pomoc w renowacji nagrobków osób ważnych dla historii miasta Przemyśla.
Grobowiec Jana Konrada Adelmana


Grobowiec ks. Jana Wojciecha Balickiego


Cmentarz wojskowy


Grobowiec żołnierzy Armii Krajowej


Grobowiec Orląt Przemyskich – uczniów gimnazjów którzy polegli w obronie Kresów Wschodnich w roku 1918Uczniowie wraz z opiekunami Samorządu Wychowanków i Szkolnego Koła Caritas w ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Przemyśla i Regionu przygotowywali puszki do kwesty organizowanej na przemyskich cmentarzach, na pomoc w renowacji nagrobków osób ważnych dla historii miasta Przemyśla.

Zorganizowano wystawę poświęconą pamięci znanych osób związanych z Przemyślem i regionem.
Dziękujemy młodzieży za zaangażowanie.