Edukacja i rehabilitacja

Spotkanie profilaktyczne z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji

W dniu 23.02.2023 odbyło się spotkanie profilaktyczne z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, panią sierżant sztabowy Alicją Tysowską-Preyzner na temat "Odpowiedzialność prawna nieletnich oraz cyberprzemoc".
Zajęcia były przeprowadzone we wszystkich klasach tj. szkole branżowej I stopnia, liceum ogólnokształcącym, technikum reklamy.

W czasie zajęć Pani Alicja rozmawiała z uczniami na temat bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności nieletnich za zachowania ryzykowne i przestępcze. Omówiono wszechobecne zjawisko demoralizacji, sposoby jej przeciwdziałania oraz powody powstawania patologii społecznych. Naświetlono uczniom konsekwencje, jakie mogą ich czekać, gdy będą inicjatorami hejtu. Omówione zostały inne problemy związane z cyberprzemocą i cyberzagrożeniami. Poruszono zagadnienia dotyczące bezpiecznego poruszania się po stronach internetowych, anonimowości podczas korzystania z komunikatorów i portali społecznościowych. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań na które uzyskali rzetelne odpowiedzi.
Serdecznie dziękujemy za ciekawie przeprowadzone zajęcia.