Edukacja i rehabilitacja

Dzień patrona SOSW nr3

08 marca 2016 w naszej szkole odbył się dzień patrona KAZIMIERZA WIELKIEGO.

KAZIMIERZ WIELKI

DLACZEGO WŁAŚNIE ON JEST PATRONEM NASZEGO OŚRODKA?


Wybierając patrona Ośrodka staraliśmy się, aby był to ktoś nierozerwalnie związany z Przemyślem. Taką osobą był niewątpliwie król Polski Kazimierz Wielki, panujący w latach 1333 - 1370, syn Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej Wielkopolskiej. Po objęciu tronu stał się jednym z największych reformatorów państwa, który scalił ziemie królestwa oraz umocnił jego pozycję za granicą. Kazimierz Wielki, włączając w 1340 r. Ruś Halicką, a tym samym gród Przemyśl, do Polski, wyzwolił ją z lenna tatarskiego. Niezadowolona ze zmiany rządów część bojarów, którym przewodził Detko, rządca Przemyśla, skłoniła Tatarów do najazdu na Polskę i Ruś Halicką. Po wielu krwawych bitwach Tatarzy ponieśli klęskę i zostali odepchnięci.