Edukacja i rehabilitacja

Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego

1.09.2016 rozpoczął się nowy rok szkolny!!!

Uczniowie SOSW nr 3 uroczyście powitali nowy rok szkolny 2016/2017. Podczas inauguracyjnego spotkania pani Dyrektor mgr Barbara Jabłońska serdecznie powitała młodzież, nauczycieli i pracowników obsługi. W murach szkoły pojawili się, jak co roku, uczniowie, którzy będą uczyć się w GIMNAZJUM, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM, ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ ORAZ SZKOLE POLICEALNEJ. W tym roku dołączyli do nich uczniowie pierwszej klasy nowo powstałego TECHNIKUM ORGANIZACJI REKLAMY.


Życzymy samych szóstek !!!