Edukacja i rehabilitacja

Dbamy o nagrobek

Uczniowie SOSW3 dbają o grobowiec Jana Adelmanna.
Jesteśmy jego honorowymi opiekunami.
Grobowiec został odrestaurowany w 2014 roku dzięki wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu oraz dotacji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.