Edukacja i rehabilitacja

Rok H. Sienkiewicza

2016 - Rokiem Henryka Sienkiewicza

3.11.2016 młodzież uczestniczyła w wieczorze poświęconym twórczości H. Sienkiewicza.
Przedstawiona została krótka prezentacja na temat życia i dorobku literackiego polskiego noblisty.

Uczniowie wzięli udział w głośnym czytaniu fragmentów wybranych powieści H. Sienkiewicza