Edukacja i rehabilitacja

3 marca 2017r. odbyła się akademia z okazji święta patrona ośrodka - Kazimierza Wielkiego

Dlaczego KAZIMIERZ WIELKI ?

Wybierając patrona Ośrodka staraliśmy się, aby był to ktoś nierozerwalnie związany z Przemyślem. Taką osobą był niewątpliwie król Polski Kazimierz Wielki, panujący w latach 1333 - 1370, syn Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej Wielkopolskiej. Po objęciu tronu stał się jednym z największych reformatorów państwa, który scalił ziemie królestwa oraz umocnił jego pozycję za granicą. Kazimierz Wielki, włączając w 1340 r. Ruś Halicką, a tym samym gród Przemyśl, do Polski, wyzwolił ją z lenna tatarskiego. Niezadowolona ze zmiany rządów część bojarów, którym przewodził Detko, rządca Przemyśla, skłoniła Tatarów do najazdu na Polskę i Ruś Halicką. Po wielu krwawych bitwach Tatarzy ponieśli klęskę i zostali odepchnięci.
Po akademii odbył się konkurs wiedzy o Kazimierzu Wielkim.
Zwyciężył: Jakub Bieniasz (2lo)

2 miejsce: Wiesław Narulski (2lo)

3 miejsce: Grzegorz Górniak (1te)