Edukacja i rehabilitacja

Biblioteka - Prośba do rodziców i wychowanków

Nasza szkoła wzięła udział
w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa
W związku z tym zwracam się z zapytaniem o sugestie związane
z nabyciem literatury przeznaczonej dla młodzieży naszego ośrodka.

Proszę o kontakt z biblioteką szkolną .

Agnieszka Kołcz-Wardęga