Edukacja i rehabilitacja

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

4.09.2017 rozpoczął się nowy rok szkolny!!!

Uczniowie SOSW nr 3 uroczyście powitali nowy rok szkolny 2017/2018. Podczas inauguracyjnego spotkania, które odbyło się w świeżo pomalowanej sali gimnastycznej, pani Dyrektor mgr Barbara Jabłońska serdecznie powitała młodzież, nauczycieli i pracowników obsługi.
W murach szkoły pojawili się uczniowie, którzy będą uczyć się w:
2 i 3 klasie GIMNAZJUM,
1-3 klasie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCEGO,
2 i 3 klasie ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ (cukiernik),
1 klasie SZKOLY BRANŻOWEJ (cukiernik),
1 i 2 klasie TECHNIKUM ORGANIZACJI REKLAMY,
uczniowie SZKOLY POLICEALNEJ.
Życzymy samych szóstek !!!