Edukacja i rehabilitacja

Piknik Integracyjny

14 września 2017 r. –po raz kolejny wychowankowie naszego ośrodka zaproszeni zostali na:

Piknik Integracyjny na pożegnanie lata członków Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu.

.

Tym razem zostaliśmy zaproszeni do zamku w Krasiczynie.
Mieliśmy wspaniałego przewodnika. Ciekawa lekcja historii.
Serdecznie dziękujemy Towarzystwu Przyjaciół Przemyśla i Regionu (link do ich strony)