Edukacja i rehabilitacja

Dbamy o przemyskie nagrobki

Jak co roku przed dniem Wszystkich Swiętych wychowankowie SOSW3 brali udział w sprzątaniu przemyskich nagrobków.
Szczególną troską otaczamy grobowiec Jana Adelmanna, którego jesteśmy honorowymi opiekunami.
Odwiedziliśmy również cmentarz żydowski.


Następnego dnia nasi wychowankowie kwestowali na cmentarzach na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków.